Mihai Eminescu.
Opera completă
în 8 volume

Finele anului 2020 vine cu o veste bună:
a văzut lumina tiparului cea de a III-a ediție a Operelor marelui Mihai Eminescu, ediție îngrijită de reputatul eminescolog, acad. Mihai Cimpoi.

Dicționar general de sinonime

Dicţionarul general de sinonime al limbii române (DGS), prin numărul mare de cuvinte luate în studiu (74 673), depăşeşte ca volum toate celelalte lucrări lexicografice de acest gen apărute până în prezent.

Dicționar Explicativ Ilustrat (DEXI)

Dicționarul Explicativ Ilustrat al Limbii Române (DEXI) este un proiect comun al editurilor Gunivas și ARC.

Dicționar enciclopedic Mihai Eminescu

Semnat de acad. Mihai Cimpoi, Dicționar enciclopedic Mihai Eminescu (prima ediție) a luat premiul USM pentru anul literar 2013, compartimentul ”Critică literară și istorie literară”.

Xenia, prima poetă română

Xenia Iordachi Hagiu, călugăriță de la Mănăstirea Agapia, este recunoscută drept prima poetă română. Volumul „Stihuri”, ediție îngrijită de Eugenia Dima, este bazat pe un manuscris autograf din 1826.

Eminescu. Opera poetică

Ediţia de faţă, menită să completeze Colecţia AETHRA, a coincis, printr-o fericită împrejurare, cu aniversarea a 125-a de la publicarea nemuritorului poem Luceafărul, în Almanahul Societăţii Academice Social-Literare „România Jună” (aprilie 1883).
Integrala Eminescu, realizată la Editura „Gunivas” în 2001 și încununată cu Premiul pentru Excelență Redacțională la Târgul Internațional de Carte „Bookarest – 2002”, rămâne deocamdată unica ce include întreaga operă literară și publicistică, traducerile, corespondența, precum și însemnările cu caracter personal.
Mihai Cimpoi

academician

Editura „Gunivas” în persoana domnului Nicolae Guțanu, director-fondator, după ce a scos de sub tipar o serie întreagă de dicționare importante, editând acest vast Dicționar de Sinonime al Limbii Române, a făcut pentru cultura noastră mai mult decât o Academie întreagă.
Andrei Țurcanu

doctor habilitat, Institutul de Filologie al AȘM

„Gunivas” — editura care știe să facă dicționare bune

La acest compartiment avem cele mai diverse dicționare: bilingve, explicative, de specialitate etc.