Integrala Eminescu (Opera completă, în 8 volume)


Volumul I.
Poezii. Poezii publicate în timpul vieţii, din manuscrise, traduceri şi prelucrări

An apariţie: ediţia I – 2001, ediţia a II-a – 2008
Nr. pagini: 780

Volumul II.
Proză. Teatru. Literatura populară. Proză antumă şi postumă, drame, culegeri de lirică populară

An apariţie: ediţia I – 2001, ediaţia a II-a – 2008
Nr. pagini: 720

Volumul III.
Fragmentarium. Corespondenţă. Filozofie, istorie, cultură, artă, literatură, fizică, matematică; Scrisori trimise şi primite, corespondenţă oficială

An apariţie: ediţia I – 2001, ediţia a II-a – 2008
Nr. pagini: 624

Volumul IV.
Traduceri. Traduceri filozofice, istorice şi ştiinţifice, teatru şi proză literară tradusă

An apariţie: ediţia I – 2001, ediţia a II-a – 2008
Nr. pagini: 640

Volumul V.
Publicistică. 7/19 ianuarie 1870 – 30 decembrie 1878

An apariţie: ediţia I – 2001, ediţia a II-a – 2008
Nr. pagini: 704

Volumul VI.
Publicistică. 5 ianuarie 1879 – 29 iulie 1880

An apariţie: ediţia I – 2001, ediţia a II-a – 2008
Nr. pagini: 704

Volumul VII.
Publicistică. 30 iulie 1880 – 13 octombrie 1881

An apariţie: ediţia I – 2001, ediţia a II-a – 2008
Nr. pagini: 704

Volumul VIII.
Publicistică. 13 octombrie 1881 – 1 ianuarie 1889

An apariţie: ediţia I – 2001, ediţia a II-a – 2008
Nr. pagini: 704

Preț: 940 MDL / 400 RON


NOTĂ LA EDIŢIA A II-a

Trăim o oră a dialogului valorilor care are loc la scară europeană şi mondială.

Într-un atare dialog ne-am angajat, indiscutabil, şi cu Eminescu, cel care, la 1870, vorbea despre necesitatea constituirii unei Ligi Spirituale Europene, care să armonizeze interesele continentale cu cele speciale (naţionale).

Personalitatea sa europeană, remarcată încă de Maiorescu, a căpătat contururi noi şi ferme în lumina imperativelor timpului nostru integrator şi totodată dătător de certitudine identitară. Ea s-a reactualizat în ciuda încercărilor demolatoare şi a îndemnurilor insinuante de a ne lepăda de Eminescu pentru a ne europeniza mai repede.

Stupoare! A rămas un monument al meditaţiei mişcător în timp, spre a parafraza spusa lui Baudelaire despre Hugo. Fiindcă, urmând drumul Poeziei, merge cu gândul în temeiul şi miezul Fiinţei, vorba lui Heidegger despre Hölderin, fiindcă ctitoreşte din nou esenţa poeziei, determinând o epocă nouă „a zeilor care au fugit şi a zeului care stă să vină”.

La 1939 Camil Petrescu trecea în revistă temeiurile admiraţiilor variate şi reactualizate pentru opera marelui poet: armonia eminesciană, unică în spiritualitatea românească, geniul gânditorului politic care a scrutat pătrunzător structurile româneşti şi a văzut limpede esenţele naţionale, intraductibilitatea, puterea de demiurg de ordin mitologic. „Prin el poporul român devine poet realizat în carte”, conchidea autorul Patului lui Procust.

Eminescu rămâne constant, în ţară şi în afara frontierelor ei, Biblia lucrătoare a tuturor românilor. Pentru românii basarabeni este, în etapa Renaşterii lor, chiar o Biblie luptătoare.

În răstimpul care a trecut de la prima ediţie a Integralei Eminescu, realizată la Editura „Gunivas” în 2001 şi încununată cu Premiul pentru Excelenţă Redacţională la Târgul Internaţional de Carte „Bookarest – 2002”, opera sa a cunoscut noi şi noi reeditări însă ediţia noastră rămâne deocamdată unica ce include întreaga operă literară şi publicistică, traducerile, corespondenţa, precum şi însemnările cu caracter personal rămase în manuscrise şi se adresează cititorului de orice nivel de pregătire intelectuală.

Prima ediţie epuizându-se, apare – iată – necesitatea de a relua într-o ediţie nouă, pe care ne-o pune la îndemână Editura „Gunivas”, ce a avut inspirata idee de a o realiza.

Acad. Mihai Cimpoi

1 octombrie 2008