Dicționare

Dicționar enciclopedic Mihai Eminescu

Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Editată cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Autor: Mihai Cimpoi
Editor: Nicolae Guțanu
Anul apariţiei: 2018
ISBN: 978-9975-3160-2-6
Nr. pagini: 800 pag.
Preț: 300 MDL / 110 RON

O lucrare, dar, vastă, primejdios de vastă, îndrăzneaţă, o lucrare necesară. Ea apare în cultura română într-un moment în care Eminescu este disputat, zgomotos şi inutil, de detractorii de serviciu şi zelatorii de serviciu, deopotrivă de înverşunaţi şi aberanţi… Mihai Cimpoi îi primeşte pe toţi, am sentimentul, cu spiritul lui lucid şi drept, cu înţelepciunea lui de basarabean din clasa lui C. Stere şi cu sufletul lui, cum am zis mai înainte, de nobil răzeş, profund, trecut prin multe, păţit, hârşit de o istorie brutală.
Eminescu este pentru toţi cei care gândesc ca el nu numai un mare poet, dar şi un stâlp de rezistenţă al spiritualităţii naţionale. Dicţionarul pe care l-a alcătuit vine să reconfirme acest punct de vedere, după mine, just, pentru că el exclude atât vanităţile şi rătăcirile localismului orb, cât şi cosmopolitismul arogant şi represiv faţă de miturile spiritualităţii naţionale.

Acad. Eugen Simion

Din ecourile critice la prima ediție:

„…Mi se pare că Mihai Eminescu. Dicționar enciclopedic, deocamdată, operă-unicat în cultura noastră, este destinată cititorilor de toate vârstele, de la elev până la specialist. Autorul reține esențialul în toate articolele dicționarului, satisfăcând exigențile unei lucrări enciclopedice, dar nuanțând acolo unde este nevoie și formulând punctul de vedere propriu, criticul arătându-se mai viu decât furnizorul de informații.”

Theodor Codreanu

“Un capitolo fundamentale per la storia della critica emineschiona e stato compiuto da Mihai Cimpoi, eminente studioso moldavo, con il suo Mihai Eminescu. Dicționar Enciclopedic (Ed. GUNIVAS, Chișinău – Republica Moldova, 2012). Si tratta di un dizionario enciclopedico sull’dutore piu importante del-1’800 in linqua romena e di certo uno dei romantici piu relevanti d’Europa.”

Giuseppe Manitta (Italia)

„Prins în mrejele atâtor proiecte, Mihai Cimpoi a lansat și un important Dicționar Enciclopedic Eminescu (Editura GUNIVAS, 2012), un dar făcut culturii noastre (să recunoaștem cu inevitabile lacune și omisiuni, reparate din mers), o inițiativă “primejdios de vastă”, cum sublinia, în Cuvântul-înainte Eugen Simion.”

Adrian Dinu Rachieru

„Mihai Eminescu. Dicționar Enciclopedic este un instrument de lucru capabil să ne orienteze, fără riscuri, în cosmosul eminescian pentru a cunoaște dimensiunea unui mit, parte a tezaurului spiritual românesc.”

Florian Copcea

„Mihai Eminescu. Dicționar Enciclopedic este opera unui exeget de care însuși Poetul ar fi mândru, o lucrare care se înscrie în pantheonul culturii române…”

Tudor Nedelcea

DICȚIONAR GENERAL DE SINONIME AL LIMBII ROMÂNE (DGS)

Editor: Nicolae Guţanu

Autori:

Doina Cobeţ, cercetător ştiinţific principal – Iaşi, doctor în filologie, Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române;

Laura Manea, cercetător ştiinţific principal – Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi, doctor în filologie, Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române

 Nr. pagini: 2080

Anul apariției: 2013

ISBN: 978-9975-4260-9-1

Preț: 570 MDL / 185 RON

Dicţionarul general de sinonime al limbii române (DGS), prin numărul mare de cuvinte luate în studiu (74 673), depăşeşte ca volum toate celelalte lucrări lexicografice de acest gen apărute până în prezent. Autoarele şi-au propus să prezinte, pe de o parte, bogăţia sinonimică a limbii române în toate compartimentele ei, aplicând criteri noi şi o concepţie proprie în tratarea lexico-semantică a materialului lingvistic, pe de altă parte, transformările care s-au produs în sinonimia românească, ca urmare a evoluţiei ştiinţelor şi tehnicii, dar şi a schimbărilor ce au avut loc în realităţile economice şi socioculturale româneşti în ultimele decenii. Dicţionarul se adresează publicului larg, specialiştilor, cercetătorilor, studenţilor, elevilor şi altor categori socioprofesionale, dar ş. celor care doresc să-şi însuşească ma uşor limba română.

DICŢIONAR EXPLICATIV ILUSTRAT AL LIMBII ROMÂNE (DEXI)

Coordonator de proiect: Nicolae Guțanu

Autori:

Eugenia Dima, Doina Cobeţ, Laura Manea, Elena Dănilă, Gabriela E. Dima, Andrei Dănilă, Luminiţa Botoşineanu.

Coordonator ştiinţific: Eugenia Dima

Editura: Gunivas & Arc

An apariţie: 2007

ISBN: 978-9975-908-04-7

Nr. pagini: 2280

Preț: 760 MDL / 150 RON

DEXI este cel mai bogat dicţionar explicativ al limbii române apărut într-un volum, cuprinzînd un mare număr de cuvinte a căror structură conţine sensuri de bază, evoluţii semantice, valori stilistice, construcţii fixe (sintagme, locuţiuni, expresii etc.), indicaţii gramaticale, ortografice, ortoepice, etimologice). Conţine 113 893 cuvinte-titlu, 101 805 articole, 12 088 semnalări, 191 384 sensuri, 154 648 construcţii fixe, 168 679 etimologii, 469 surse, 53 734 citate, 2 085 imagini alb-negru, 8 planşe color.

DICŢIONAR ROMÂN-RUS

Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită.

Autori: Prof. dr. Cheorghe Bolocan, Tatiana Medvedev, Tatiana Voronţova

Categorii: dicţionare

Editura: Gunivas & Arc

An apariţie: 2001

ISBN: 978-9975-908-47-0

Nr. pagini: 1510

STOC EPUIZAT

Dicţionarul rus-român conţine 78 000 de articole, 150 000 de definiţii lexicografice. Este recomandat tuturor persoanelor care studiază sau folosesc în mod curent limbile rusă şi română, în special traducătorilor, cercetătorilor ştiinţifici, profesorilor, studenţilor şi elevilor.

DICŢIONAR RUS-ROMÂN

Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită.

Autori: Prof. dr. Cheorghe Bolocan, Elena Şodolescu-Silvestru, Tatiana Voronţova

Categorii: dicţionare

Editura: Gunivas & Arc

An apariţie: 2004

ISBN: 978-9975-908-46-2

Nr. pagini: 1646

STOC EPUIZAT

Dicţionarul rus-român conţine 78 000 de articole, 150 000 de definiţii lexicografice. Este recomandat tuturor persoanelor care studiază sau folosesc în mod curent limbile rusă şi română, în special traducătorilor, cercetătorilor ştiinţifici, profesorilor, studenţilor şi elevilor.

DICŢIONAR ROMÂN-RUS-ROMÂN

Coordonator: Alina Ciobanu-Tofan

Categorii: dicţionare

Editura: Gunivas & Arc

An apariţie: 2002

Nr. pagini: 1264

STOC EPUIZAT

 

Dicţionarul român-rus cuprinde 42 000 de articole, 97 000 de definiţii lexicografice. Dicţionarul rus român cuprine circa 48 000 de articole, 114 000 de definiţii lexicografice. Este destinat traducătorilor, cercetătorilor ştiinţifici, profesorilor, studenţilor şi elevilor.

DICŢIONAR TEHNIC RUS-ROMÂN

Coordonator: Horia Zava

Categorii: dicţionare

Editura: Gunivas & Arc

An apariţie: 2004

ISBN: 978-9975-908-45-4

Nr. pagini: 1176

Preț:900 MDL / 210 RON

Dicţionarul tehnic rus-român cuprinde 146 720 de termeni ştiinţifici şi tehnici. Conţinînd un sistem terminologic foarte bogat lucrarea cuprinde atît termeni din domenii consacrate şi discipline ştiinţifice, cît şi termeni din domenii care au avansat vertginos în ultimul sfert al secolului trecut, cum sînt automatica, informatica, cosmonautica etc. Prezentul Dicţionar este un instrument modern şi practic de documentare ştiinţifică.

DICŢIONARUL LITERATURII ROMÂNE DE LA ORIGINI PÂNĂ LA 1900

Ediţia a II-a
Categorii: dicţionare
Editura: Gunivas & Editura Academiei Române
An apariţie: 2002
ISBN: 978-9975-908-13-6
Nr. pagini: 1024
Preț: 295 MDL / 147,15 RON

Dicţionarul realizează o sinteză de amploare asupra literaturii, esteticii, criticii şi istoriei literare româneşti.

MIHAI EMINESCU. DICȚIONAR ENCICLOPEDIC

Autor: Mihai Cimpoi

Categorii: dicţionare

Editura: Gunivas

An apariţie: 2013

Nr. pagini: 584

STOC EPUIZAT

„Este un proiect important pentru cultura română, un proiect ambiţios, un proiect pe care l-au început şi alţi critici literari şi, dintr-un motiv sau altul, l-au abandonat… Acum strânge toate cunoştinţele, descoperirile, analizele sale critice într-un Dicţionar enciclopedic Eminescu, reluând, dacă înţeleg bine lucrurile, proiectul lui G. Călinescu şi sintetizând ceea ce au descoperit, după momentul G. Călinescu-Perpessicius-Vianu, eminescologii mai noi”.

Eugen Simion

DICȚIONAR-ÎNDRUMAR DE TERMENI LINGVISTICI
RUS-BULGAR-ROMÂN

Autori: Maria Pâslari, Evdokia Soroceanu, Tatiana Șarșov
Categorii: dicţionare
Editura: Gunivas
An apariţie: 2014
Nr. pagini: 328

„Dicţionarul-îndrumar de termeni lingvistici”, propus de autori, este un suport le- xicografic ce include termeni lingvistici din limba bulgară, limba română şi cea rusă. Este structurat în trei părţi, fiecare din ele constituind, de fapt, un dicţionar separat cu propriile limbă-sursă şi limbă-ţintă.

Structura dată este condiţionată de apartenenţa limbilor vizate la diferite familii de limbi, precum şi la diverse grupuri tipologice (flexionare, analitico-sintetice). Chiar dacă fondul principal al terminologiei lingvistice îşi găseşte corespondente în toate lim- bile, totuşi fiecare limbă dispune şi de un inventar propriu de termeni ce reflectă parti- cularităţile sistemului ei.

Lucrarea este elaborată după principiul dicţionarelor ideografice (tematice) şi poate fi utilizat şi ca un ghid în care, prin intermediul termenilor lingvistici, este prezentat întreg sistemul acestor limbi la toate nivelurile lor.

Dicţionarul de termeni lingvistici este destinat profesorilor, elevilor, studenţilor de la specialităţile filologice, precum şi filologilor care sunt preocupaţi de lingvistica comparată.

Autorii